loading   Laddar sida...

 


Välkomna till Framtidens samhällsbyggares årliga nätverksdag!

Med två avslutade och ett pågående program är ni, Framtidens samhällsbyggare, nu så många att det blivit dags att starta Framtidens samhällsbyggares årliga nätverksdag. Målet för dagen är att knyta ihop programmen Framtidens samhällsbyggare samt att hämta ny inspiration i syfte att fortsätta påverka och effektivisera samhällsbyggandet i Göteborgsregionen.

Datum          12 maj 2017

Plats             Radisson Blue Riverside hotel

                      Lindholmspiren 4

Tider             12.00                                   Gemensam lunch

                      13.00-17.00                        Inspiration och workshop med Carl Heath

                      + em-fika                            Nätverk Framtidens samhällsbyggare

                      17.00->                               After Work med mingelbuffé

                                                                 Det officiella programmet slutar kl 17.

Vi hoppas att ni vill stanna kvar för att efter arbetsdagens slut umgås och nätverka under friare former.

 

Innehåll      

Inspiration och workshop

Med industrisamhället i backspegeln träder vi in i ett digitaliserat interaktionssamhälle. Inspirationsföreläsningen med tillhörande workshop syftar till att beskriva vilken riktning samhälle och teknologi färdas åt och vilka konsekvenser får detta för samhällsbyggande.

Vi gläntar på dörren till framtiden och ser på vilka teknologier och samhällstrender som påverkar såväl verksamma inom området som medborgaren som lever och verkar i dagens och morgondagens samhälle. Under eftermiddagen kommer vi tillsammans att utforska framtidens möjligheter och utmaningar, stifta nya bekantskaper och lära av varandra genom såväl föreläsning som deltagaraktiva processer.

Carl Heath är chef för Digitalisering och Lärande I RISE - Research Institutes of Sweden. Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, lärande och interaktionsdesign. I snart två decennier har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildning, arbetsmarknad och demokrati.

Nätverk Framtidens samhällsbyggare

Lära känna varandra över Traineeprogramsgränserna

Hur lever vi upp till syftet med Framtidens Samhällsbyggare?

Hur använder vi oss av FS nätverk?
 

Anmälan       Meddela oss om du kommer eller inte senast fredag den 21 april

                      Anmäl även specialkost eller andra önskemål.
 

Varmt välkomna!

Malin, Christian och Ann-Katrine

 

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Personsgatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se