loading   Laddar sida...

UTBILDNING KONFERENSER 

Autism i skolan: vad är det och hur gör vi?

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och jobbar med utbildning och handledning kring hantering av problemskapande beteende hos både barn och vuxna, i skolan, på boenden, i psykiatrin och i kriminalvården.
Han har bl.a. skrivit böckerna Problemskapande beteende vid utvecklingsmässigt funktionshinder, Beteendeproblem i skolan, Beteendeproblem i äldrevården och Barn som bråkar - att hantera känslostarka barn i vardagen.
 

En av 100 elever har autism. Det innebär att alla lärare träffar elever med autism, men även att skolan inte drivs med elever med autism i fokus.
Det är de för få för att göra.
I den inkluderande skola måste vi dock skapa en vardag där elever med autism kan trivas och lära sig.
Föreläsningen handlar om hur vi kan förstå elever med autism och anpassa vardagen och undervisningen så att vi kan hantera det som händer och förebygga problem som problematisk skolfrånvaro och beteendeproblem. 

 

  • Målgrupp: lärare, speciallärare/specialpedagoger, elevhälsa samt övriga intresserade
  • Datum: måndag 12 november 2018
  • Tid: kl. 13.00-16.00
  • Pris:  750 kr exkl. moms, inkl. fika
  • Anmäl dig senast:  måndag 22 oktober
  • Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se

Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se