loading   Laddar sida...

Familjemedlemmars rätt till förmåner vid utlandsarbete

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med Global Mobility och vill vässa dina kunskaper när det kommer till medföljande familjemedlemmars rätt till förmåner.

Ur innehållet
Vi kommer att diskutera de problem som kan uppstå i samband med att familjemedlemmar följer med på en utsändning eller lokalanställning utomlands. Vi går också igenom hur man undviker problem i form av bland annat återbetalningsskyldighet och förlorad pension.

Områden för familjemedlemmar som vi kommer att behandla är

♦ Sjukförsäkring
♦ Barnbidrag
♦ Föräldrapenning
♦ Arbetslöshetsförsäkring
♦ S1/E106, EU Kortet
♦ Utsändingsintyg/socialförsäkringskonventioner

Kursansvarig: Sofia Rosén, senior manager, Tax, sofia.rosen@se.ey.com, tfn 031-63 78 75.
Datum: måndag den 18 mars 2013
Tid: Kl. 13.00–16.00.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmäl dig senast den 15 mars 2013 till siv.christianson@se.ey.com, tfn 031-63 78 51.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.