loading   Laddar sida...

Välkommen till Ernst & Youngs seminarium - Nya upphandlingsregler  

Reglerna om offentlig upphandling ändras regelbundet och nya EU-direktiv innebär nya förutsättningar i svensk upphandlingslag.

Ur innehållet
Under seminariet redovisar vi de viktigaste ändringarna i EU-direktiven och de svenska lagarna på upphandlingsområdet. Vi förklarar också vad de ändringarna kan innebära i praktiken för dig som upphandlare och leverantör.

Kursansvarig: Helena Rosén Andersson och Sara Eklöf från Lindahl KB.
Datum: 19 april 2013
Tid: kl. 09.00–10.15. Frukost serveras från kl. 08.30.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Ulrika Berling via e-post ulrika.berling@se.ey.com eller tfn 031-63 77 95.
Anmäl dig senast 12 april till Marita Anderson via e-post marita.anderson@se.ey.com eller tfn 031-63 78 85.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.