loading   Laddar sida...

Välkommen till Ernst & Youngs seminarium - K3 i kommunen  

K3 är en av de större förändringarna inom redovisningsområdet för bolagssektorn, vilket även får effekt på kommunernas sammanställda redovisning. Vi informerar om det nya redovisningsregelverket K3.

Kursansvarig: Hans Gavin, auktoriserad revisor Ernst & Young och Pär Falkman, konsult på Ernst & Young.
Datum: 3 maj 2013
Tid: kl. 09.00–10.15. Frukost serveras från kl. 08.30.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Hans Gavin på hans.gavin@se.ey.com eller tfn 031-63 78 35 eller Pär Falkman på par.falkman@se.ey.com eller tfn 08-520 590 29.
Anmäl dig senast 26 april till Marita Anderson via e-post marita.anderson@se.ey.com eller tfn 031-63 78 85.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.