loading   Laddar sida...

Välkommen till Ernst & Youngs seminarium - Redovisning av EU-finansierade forskningsprojekt  

Deltar ni eller planerar delta i ett forskningsprojekt som finansieras av EU? Med lång erfarenhet från granskning av projekt inom bland annat EU:s ramprogram presenterar vi och diskuterar utvalda områden från det finansiella regelverket.

Ur innehållet
Vi fokuserar på redovisning och beräkning av timkostnader, köpta tjänster, indirekta kostnader samt vilka krav som ställs när granskning av revisor skall ske. Seminariet behandlar främst forskningsprojekt som finansieras inom EU:s sjunde ramprogram. I mån av tid och intresse diskuteras även andra typer av projekt.

Kursansvarig: Kevin Lindmark, auktoriserad revisor på Ernst & Young.
Datum: 17 maj 2013
Tid: kl. 09.00–10.15. Frukost serveras från kl. 08.30.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Kevin Lindmark på kevin.lindmark@se.ey.com eller tfn 031-63 63 12.
Anmäl dig senast 8 maj till Marita Anderson via e-post marita.anderson@se.ey.com eller tfn 031-63 78 85.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.