loading   Laddar sida...

Välkommen till Ernst & Youngs seminarium - Ekonomiavdelningen som partner för att utveckla verksamheten 

För att dagens företag och organisationer skall kunna vara produktiva krävs att alla delar inom verksamheten optimeras. Detta ställer ökade krav på ekonomifunktionen. Fokus framöver behöver vara på att utveckla verksamheten via rätt ekonomisk information, förbättrad ekonomistyrning och förmedling av relevanta nyckeltal.

Ur innehållet
Vi diskuterar hur din ekonomifunktion aktivt kan arbeta med att skifta fokus från traditionell rapportering till att stödja verksamheten i kritiska beslut.

Kursansvarig: Staffan Arnbom och Jenny Hammarberg, konsulter på Ernst & Young.
Datum: 24 maj 2013
Tid: kl. 09.00–10.15. Frukost serveras från kl. 08.30.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Staffan Arnbom på staffan.arnbom@se.ey.com eller tfn 031-63 63 68 eller Jenny Hammarberg på jenny.hammarberg@se.ey.com eller tfn 031-63 77 83.
Anmäl dig senast 17 maj till Marita Anderson via e-post marita.anderson@se.ey.com eller tfn 031-63 78 85.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.