loading   Laddar sida...

Välkommen till Ernst & Youngs seminarium - Effektivt inköp och utmaningen med LOU 

Inköp av varor och tjänster utgör stora kostnader i organisationer. Genom volymkoncentrering, sortimentsstyrning, minskad utnyttjandegrad av varor och tjänster samt införandet av effektiva transaktionsprocesser kan man sänka kostnaderna.

Ur innehållet
Ernst & Young har utvecklat en metod som hjälper organisationer att nå sin fulla potential inom inköpsområdet. På detta seminarium beskriver vi metoden och dess tillämpning. Även LOU och dess tillämpning kommer att behandlas.

Kursansvarig: Benny Guttman och Petter Ahlström, konsulter på Ernst & Young.
Datum: 31 maj 2013
Tid: kl. 09.00–10.15. Frukost serveras från kl. 08.30.
Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13, Göteborg
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Benny Guttman på benny.guttman@se.ey.com eller tfn 031-63 78 10 eller Petter Ahlström på petter.ahlstrom@se.ey.com eller tfn 031-63 63 46.
Anmäl dig senast 24 maj till Marita Anderson via e-post marita.anderson@se.ey.com eller tfn 031-63 78 85.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.