loading   Laddar sida...

Fastighetsbeskattningsdag

Välkommen till EY:s Fastighetsbeskattningsdag i Malmö som kommer att hållas den 23 oktober 2013, kl 09.00-13.00. Vi går igenom momsfrågor och inkomstskatt.

Vi förnyar formatet något för våra möten i det att vi, vid sidan av våra vanliga nyhetsuppdateringar, avser att ha ett visst tema. Tanken är att vi belyser frågeställningar som ofta dyker upp och diskuterar dessa utifrån såväl inkomstskatt som moms.

Temat för höstens möte är löpande fastighetsförvaltning med frågeställningar kring t.ex. uthyrning, renovering, teknisk- och administrativ förvaltning, hyresgästanpassningar, hyresgästinvesteringar, byte av hyresgäst m.m.

För er som varit med fastighetsmomsgruppen så har den gruppen numer blivit fastighetsbeskattningsgruppen då vi numera har med Gustaf Linder och inkomstskatt som permanent inslag. Vi hoppas och tror att ni kommer att tycka att detta blir ännu mer givande och innehållsrika möten.

Kursansvarig: Olof Lundqvist, Senior Manager, EY, tfn 040-693 1588.
Datum: onsdag 23 oktober
Tid: kl. 09.00–13.00, frukost serveras från 08.30 och vi tar paus för lunch ca.12.00
Plats: EY, Torggatan 4, Malmö
Avgift: Ingår i konceptet Fastighetsmomsgruppen. 
För mer information och anmälan kontakta Olof Lundqvist via e-post olof.lundqvist@se.ey.com eller tfn 040-693 1588.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.