loading   Laddar sida...

Välkommen till ett seminarium om förmåner – skatt och moms

Det finns en mängd förmåner som en arbetsgivare ger sina anställda.  Personalbil, företagshälsovård, motion och friskvård och städhjälp hemma är bara några exempel.

En sak är att en arbetsgivare på olika sätt vill kompensera den anställde och locka med fina förmåner i anställningsprocesser, men är man medveten om skattekonsekvenserna?

♦ Är det självklart att förmånen är avdragsgill?
♦ Hur påverka förmånen underlaget för arbetsgivaravgifter?
♦ Har man alltid avdragsrätt för moms avseende kostnaden?

EY bjuder in till ett seminarium där vi reder ut begreppen kring ett antal förmåner. Vi går igenom vad som är specifikt för de olika förmånerna och vad som skiljer begreppen från varandra. Vi tittar på vad som är avdragsgill i inkomstskattehänseende, påverkan på arbetsgivaravgifter och för vilka förmåner det föreligger avdragsrätt för moms. Du får även veta vad fakturan ska innehålla för det fall momsen är avdragsgill.

Föreläsare är Annika Bremer och Lena Westfahl, EY

Varmt välkommen!

Datum:
 Torsdag 7 november
Tid: kl. 13.00 - 16.00
Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Avgift: 2 200 kr/person exkl moms.
För mer information kontakta Diamantine Abrahamsson via e-post eller 08-520 591 70.
Anmäl dig senast 4 november 
Anmälan är bindande.


Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.