loading   Laddar sida...

Krav och risker vid flytt till Sverige från ett migrations och socialförsäkringsperspektiv

Välkommen till EY:s Human Capital seminarium i Malmö som kommer att hållas den 15 november 2013, kl 08.30-10.00. Vi går igenom de krav och risker som kan uppstå i samband med en utsändning till eller lokalanställning i Sverige.

Vi kommer framförallt att titta på de krav och risker som kan uppstå från ett business immigration, folkbokföring samt socialförsäkrings perspektiv. Vi går också igenom hur man undviker att problem uppstår i form av bland annat fel arbets- och uppehållstillstånd eller felaktiga ansökningar av sociala förmåner.

Områden som vi kommer att behandla är:

♦ Frågor att tänka på vid flytt till Sverige
♦ Gällande regelverk
♦ Samordningsnummer eller personnummer
♦ Registreringskrav, Skatteverket/Försäkringskasasn/Arbetsmiljöverket
♦ Arbets- och uppehållstillstånd
♦ EU/EES registreringar
♦ EU Blåkortet
♦ Fri rörlighet inom Schengenområdet
♦ Sanktioner
♦ Problemområden inom svensk socialförsäkringsrätt

Innan seminariet tar vi gärna emot frågeställningar för utsändningar eller lokalanställning till Sverige som ni önskar diskutera.

Kursansvarig: Karin Lennström, Manager Human Capital, EY, tfn +46 40 693 16 57 och Daniel Lindström, Manager Human Capital, EY, tfn +46 40 693 16 97

Datum: 15 november 2013
Tid: kl. 08.30-10.00. Frukost serveras från kl. 08.00.
Plats: EY, Torggatan 4, Malmö
Avgift: kostnadsfritt.
För mer information kontakta Karin Lennström via e-post karin.lennstrom@se.ey.com eller Daniel Lindström via e-post daniel.lindstrom@se.ey.com
Anmäl dig senast 2013-10-11.
Anmälan är bindande.

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.