loading   Laddar sida...

Välkommen till EY-dagen 2013!

Nu är det äntligen dags för EY-dagen 2013! Missa inte detta tillfälle att få ta del av nya insikter som du kan ha nytta av i din verksamhet.

Under 2013 har det fattats beslut som innebär intressanta förändringar på skatteområdet för såväl 2013 som 2014. Du är välkommen till vårt seminarium där våra skattekonsulter Nina Larsson och Helena Wiklund Persson kommer att gå igenom aviserade lagändringar på skatteområdet. Du kommer bland annat få nyheter inom person- och företagsbeskattning samt mervärdesskatt.

Dessutom kommer våra managementkonsulter Eva-Lotta Månsson, Stefan Svarén och Jenny Hammarberg att hålla ett intressant föredrag om ekonomiavdelningens roll och om att arbeta på rätt sätt och med rätt saker.

Program
12.00   Lunch och mingel
13.00   Seminarie
16.00   Avslutning

Datum: Torsdag 28 november
Tid: kl. 12.00-16.00
Plats: Lindab Arena, Ängelholm
Avgift: kostnadsfritt
För mer information kontakta Carin Stålhammar via e-post eller tfn 042-499 17 00

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.