loading   Laddar sida...

UTBILDNING KONFERENSER 

Tala är silver - visualisera är guld

Birgitta Andersson, specialpedagog. Arbetar med kompetens- och verksamhetsutveckling. Har lång erfarenhet av att ge handledning och utbildning i pedagogiska frågor. Birgitta är författare till pedagogisk litteratur.

Olika visuella strategier tydliggör och ger insikt om:

• Vad händer - vad ska hända?

• Förklarar förväntningar

• Beskriver situationer

• Gör varför och syfte begripligt

• Visar konkret,  Vad? Hur - hur mycket? När - hur länge?  Var?

Birgitta förklarar de bakomliggande orsakerna till att en del barn/elever inte tar till sig eller förstår vårt talade budskap, våra argument och tillrättavisningar.

Birgitta går igenom olika visuella strategier som:
-Konkretisering av tid, aktiviteter och arbetsuppgifter
-Visuella samtal
-Seriesamtal 
-Sociala berättelser

 

  • Målgrupp: F - åk 5 samt särskolan
  • Datum: tisdag 13 mars 2018
  • Tid: kl. 13.00-16.00
  • Pris: 690 kr exkl. moms, inkl. fika
  • Anmäl dig senast: tisdag 20 februari
  • Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se
Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se