loading   Laddar sida...

 

Program dag 2

08.30 - 09.00 Registrering och kaffe
09.00 - 09.30 Välkommen tillbaka!
                     Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom studie och yrkesvägledning, Skolverket
09.30 - 11.00 Erfarenhetsutbyte inklusive paus, Karlstads universitet och deltagare
11.00 - 11.30 Munkgärdeskolan  Så här blev det för oss!
11.30 - 12.00 Samarbetet skola-arbetsliv i vår region, Regionala representanter och Arbetsförmedlingen
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 13.45 Tala om arbetslivet! Skolverket
13.45 - 14.00 Studie- och yrkesvägledning i det systematiska kvalitetsarbetet, Skolverket
14.00 - 14.50 Framtidsval kräver kunskap, Anders Lovén, Malmö högskola
14.50 - 15.00 Avslut
15.00 - 15.30 Kaffe

Tid och plats: 
25 sep 2017 kl. 08.30–15.30, Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén.

Målgrupp: Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och grundskolan

Anmälan: Via anmälningssidan  senast 15 september!
Processutbildningen är kostnadsfri.

Kontakt:
Emma Theiland Nilsson, GR Skola Arbetsliv
emma.theiland-nilsson@grkom.se

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se