loading   Laddar sida...

Barn erövrar sin omvärld utifrån sina sinnen, nyfikenhet, utforskande och kreativitet, men hur synliggör vi lärandet och hur uppmuntrar vi barngruppens idéskapande och nya innovationer?

GR Lärmiljö erbjuder en kreativ och lustfylld inspiration och workshop med sinnena, i kombination med digitalisering och skapande verksamhet i fokus. Hur kan vi kombinera skapade med digitalisering? Tillsammans utforskar vi möjligheterna med olika uttryckspråk, redskap och material. Virtuella som analoga.

Don’t think outside the box
Think like is no box!


Utbildningen lutar sig på exempel från förskolans verksamhet tillsammans med barngruppen, Lpfö98 rev-16, Vetenskaplig grund, inspiration inför nationell IT-strategi och Barnkonventionen. Delarna genomsyrar både inspirationsberättelsen och workshopstationerna som erbjuds under utbildningstillfället. 

Kontakt Lärmiljö:
Isabelle Kristensen, isabelle.kristensen@grkom.se    

      
  

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se