loading   Laddar sida...

Hur synliggör ni, tillsammans med barngruppen, verksamhetens fokusmål och proessarbete där både barn, pedagoger och vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

GR Lärmiljö erbjuder en nytänkande workshop med inspiration samt eget utforskande kring hur man kan skapa en levande verksamhetsberättelse med barnens berättande, film, trailers, Läroplanens nyckelord, foto och ljud som verktyg.
 

  • Hur kan processerna användas inom exempelvis verksamhetens digitala plattform för pedagogisk dokumentation eller som litteratur som genomsyrar hela verksamheten?
  • Hur synliggör vi barngruppens inflytande, delaktighet och perspektiv utifrån Läroplanen/styrdokument?
  • Hur arbetar barngruppen utifrån exempelvis Normer och värden, Utveckling och lärande samt Barns inflytande?
  • Hur synliggör vi samarbetet mellan förskola och hem? 

Tillsammans utforskar vi hur ett nytänkande skapande med film och trailer kan gestalta arbetet tillsammans med barngruppen och utifrån verksamhetens mål och riktlinjer. Utforskande- och lärprocesser är fokus under utbildningstillfället. 

Utbildningen lutar sig på exempel från förskolans verksamhet tillsammans med barngruppen, Lpfö98 rev-16, Vetenskaplig grund, inspiration inför nationell IT-strategi och Barnkonventionen. Delarna genomsyrar både inspirationsberättelsen och workshopstationerna som erbjuds under utbildningstillfället. 

• 

Kontakt Lärmiljö:
Isabelle Kristensen, isabelle.kristensen@grkom.se    
 

            

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se