loading   Laddar sida...

Hur arbetar du, tillsammans med barngruppen, med pedagogisk dokumentation, fokusområden och lärprocesser via film och media? Eller du kanske är nyfiken på att påbörja processen?   
GR Lärmiljö erbjuder en workshop kring MIK, Medie- och informationskunnighet, och gemensamma reflektioner kring filmskapande, kritiskt granskande kring bildmanipulation och trovärdighet samt medvetenhet inom att använda film och media som verktyg.

  • Vad ser barngruppen och hur? Vad dokumenterar vi och varför?
  • Hur kan man arbeta med filmskapande i förskolan?
  • Hur gestaltas filmprocesserna utifrån barngruppens perspektiv?
  • Hur arbetar man med lustfyllt lärande inom film och media?

Inom workshopen utforskar vi tillsammans verktyg som kan stödja processerna.
Utbildningen lutar sig på exempel från förskolans verksamhet tillsammans med barngruppen, Lpfö98 rev-16, Vetenskaplig grund, inspiration inför nationell IT-strategi och Barnkonventionen. Delarna genomsyrar både inspirationsberättelsen och workshopstationerna som erbjuds under utbildningstillfället.   
 

• 

Kontakt Lärmiljö:
Isabelle Kristensen, isabelle.kristensen@grkom.se    

      
  

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se