loading   Laddar sida...

Hur kan du arbeta med programmering i förskolan och redan från start, tillsammans med förskolans yngsta utforskare? Vad kan analog och digital programmering i förskolan skapa för möjligheter?

GR Lärmiljö erbjuder en kreativ och nytänkande workshop där virtuell programmering kombineras med analog och ett hållbart samhälle där man kan återanvända material.

Programmering handlar också om olika synsätt och reflektion kring lärprocesserna.

  • Vad är en symbol? Var finns de i vår omvärld? Vad är symbolernas betydelse och utifrån olika sammanhang?
  • Hur arbetar vi tillsammans med barngruppen kring förförståelse och logiskt tänkande utifrån programmering- och där vår egna kropp kan bli ett verktyg för att arbeta med riktningar och rörelser?
  • Hur kan vi skapa egna verktyg som passar just barngruppen i vår verksamhet?

Tillsammans utforskar vi programmering där redskapen är både analoga som digitala och ser möjligheter inom det tidiga mötet med programmering, tillsammans med förskolans kreativa nyskapare: Barnen.
Utbildningen lutar sig på exempel från förskolans verksamhet tillsammans med barngruppen, Lpfö98 rev-16, Vetenskaplig grund, inspiration inför nationell IT-strategi och Barnkonventionen. Delarna genomsyrar både inspirationsberättelsen och workshopstationerna som erbjuds under utbildningstillfället.   
 

• 

Kontakt Lärmiljö:
Isabelle Kristensen, isabelle.kristensen@grkom.se    

      
  


 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se