loading   Laddar sida...

MIK handlar bland annat om att förstå mediernas roll i samhället och kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. MIK handlar också om att kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. Men vad får man använda? Vad tar vi för foton tillsammans med barngruppen? Vad är en säker källa, finns det? Hur påverkar medier i samhället oss och hur påverkar vi dem?

GR Lärmiljö erbjuder workshop utifrån fantasi och kreativitet där vi tillsammans utforskar Medie- och informationskunnighet (MIK) och mediernas roll i samhället, både barnets omvärld, men också närmiljön. Utbildningstillfället kan även ge inspiration till hur MIK kan genomsyra hela förskolans verksamhet.

  • Vad innebär Medie- och informationskunnighet (MIK)?
  • Hur kan MIK genomsyra förskolans verksamhet?
  • Hur kan man arbeta, tillsammans med förskolans utforskare, med första- och andrahandskällor?
  • Hur dokumenterar vi?
  • Vad ställer vi för frågor i mötet tillsammans med barngruppen?
  • Hur kan vi arbeta med MIK och skapande verksamhet?


Utbildningen lutar sig på exempel från förskolans verksamhet tillsammans med barngruppen, Lpfö98 rev-16, Vetenskaplig grund, inspiration inför nationell IT-strategi och Barnkonventionen. Delarna genomsyrar både inspirationsberättelsen och workshopstationerna som erbjuds under utbildningstillfället.   

• 

Kontakt Lärmiljö:
Isabelle Kristensen, isabelle.kristensen@grkom.se    

      
  

 

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se