loading   Laddar sida...

Ipad som ett verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. F-3    

Hur kan du använda dig utav den digitala tekniken för att nå ett ökat lärande? Under två halvdagar kommer du att få en större kunskap om hur iPads kan användas som ett pedagogiskt verktyg i läs- och skrivinlärningen. Utbildningen syftar till att ge en strukturerad och inspirerande start in i arbetet med digitalt lärande ihop med eleverna. Vi gör oss redo för den nationella IT-strategin och tar till vara på digitaliseringens möjligheter. Inga förkunskaper krävs.

  • Bakgrund och begrepp - vad säger forskningen? 
  • Klassrumsstruktur för att lyckas.  
  • Verktyg: basverktyg för digital läs- och skrivinlärning. 
  • Verktyg: arbeta vidare med skrivprocessen.  
  • Hur kan kamratrespons hjälpa eleverna framåt? 
  • Prova på verktygen. 
  • Gemensam reflektion. 

• Målgrupp: Pedagoger i F-3
• Datum: 7/11 och 4/12
• Tid: 13:00 - 16:00
• Sista anmälningsdag: 25 oktober 2017
• Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg,  
             Rum: 95an, entréplan
• Pris: 1590 kr exkl. moms, för två halvdagar, inkl. fika
• Anmälan görs under fliken Anmälan
Anmälan och är bindande efter sista anmälningsdagen.
Plats kan överlåtas

Kontakt Lärmiljö: 
Malin Johansson, malin.johansson@grkom.se


         

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se