loading   Laddar sida...

Elevens digitala kompetens
- Från reviderad läroplan till utvecklad undervisning - gymnasiet

Den 1 juni 2018 träder den reviderade läroplanen i kraft. Det är en betydande förändring av lärarens och skolans uppdrag som står för dörren. De nya skrivningarna ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Men hur ser ett sådant lärande ut i praktiken? Hur kan din undervisning stärka dessa kunskaper? Hur ska vi förstå de nya styrdokumenten och skapa det lärande de avser?

Utbildningen tar sin utgångspunkt i de nya, reviderade styrdokumenten för gymnasiet, både de övergripande delarna, liksom de förändringar som finns i ämnesplanerna. Under utbildningens tre timmar kommer deltagaren att få förståelse för styrdokumentens förändringar samt få inspiration och kunnande om hur digitaliseringen kan bli en del av lärarens vardagsundervisning. Syftet med utbildningen är att vara så praktiknära som möjligt. Praktiska exempel och möjlighet för deltagaren att - tillsammans med ämneskollegor/lärarkollegor - diskutera och gå på djupet med frågan kommer vara en del av utbildningen.

Niklas Svensson & Kristoffer Creutz arbetar som projektledare med skolutveckling med fokus på pedagogiskt ledarskap, formativt förhållningssätt och digitalisering på Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning och har mångårig lärarbakgrund.

 

  • Målgrupp: Gymnasielärare
  • Datum: 16/11 2017
  • Tid: kl. 13.00-16.00
  • Plats: Anders Perssons gata 8 – GR Utbildning
  • Pris: 590:-
  • Anmäl dig senast: 9/11 2017
  • Kontaktperson: niklas.svensson@grkom.se
  • Anmälan görs via anmälningssidan och är bindande efter sista anmälningsdag.
    Plats kan överlåtas.

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se