loading   Laddar sida...
           

 

Välkommen till ett seminarium om samverkansstrukturer. Bli inspirerad av välfungerade samarbeten och ta del av GR:s erfarenheter av strategisk kompetensförsörjning genom att bygga mötesplatser och samverkansformer mellan skola och arbetsliv och. Ta även chansen  att besöka regionens största mötesplats mellan utbildning och arbetsliv.

Tid och plats: 12 oktober kl 13.00 –16.00. Svenska Mässan, lokal R11 och R12
Seminariet startar med fika och avslutas med en guidad rundtur på Future Skills

Målgrupp: Skolpersonal och arbetsliv och nyckelpersoner inom kompetensplattformarna
Anmälan: Via anmälningssidan
Arrangör: College Väst & GR Skola Arbetsliv
Kontakt:
Frågor kring anmälan: anny.rousing.andersson@grkom.se
Frågor kring innehåll: johanna.redelius@grkom.se

Program
• Framtidsfokus kring kompetensförsörjning, Joakim Boström Elias, Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionens arbete med kompetensförsörjning genom samverkan skola-arbetsliv.
Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg och Johanna Redelius, GR Skola Arbetsliv

• Regional samverkan kring Validering, Björn Hellsten, Validering Väst

• Nytt yrke och språk på samma gång – Yrkesutbildningar med språkstöd, Anne-Li Drath GR Vux

• Future Skills – en regional mötesplats mellan utbildning och arbetsliv. Business Region Göteborg,
Arbetsförmedlingen, Näringslivsgruppen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund

• Regional branschsamverkan med fokus på kompetensförsörjning – så samverkar branscherna inom GR.
Pär Lundström, Installatörsföretagen och Maria Ek, Visita

• Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege – Kvalitativt sätt att samverkan med flera kommuner, utbildningsanordnare och branscher/företag

 
College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se