loading   Laddar sida...

Att undervisa om EU
- Lärorik, engagerande undervisning, simulering och rollspel

Är EU ett område som ofta tvingas bortprioriteras i din undervisning? Har du svårt att engagera dina elever, eller kollegor, i Europafrågan, i de politiska frågor som kräver internationellt samarbete, eller rent av själv känner att dina kunskaper kring EU är bristfälliga? Då är detta utbildningen för dig!

Under utbildningens första del får du en föreläsning om hur EU kan lyftas i undervisningen, vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas. Utgångspunkt är skolans styrdokument, men utbildningen kommer också fyllas med praktiska exempel användbara i din undervisning. Syftet är att stärka din kunskap om EU och hur en stimulerande undervisning som tar fasta på både fakta och förmågor kan se ut.

Utbildningens andra del tar sin utgångspunkt i en simulering/rollspel. Du kommer att få delta i en intresseväckande simulering och därmed få förståelse för hur rollspel kan skapa engagemang för lärandet i din undervisning om EU. Se fram emot lustfyllda, men också svåra förhandlingar som ger dig insikter om EU och hur samspelet fungerar, om aktuella frågor som ligger på EU:s bord, och som självklart också ger dig spännande undervisningsmetoder som du kan använda i dina klassrum för att stärka elevernas kompetens kring EU och internationellt samarbete. Ett förberedelsematerial inför simuleringen kommer att skickas ut i god tid innan utbildningen startar.

Rasmus Jonsson & Kristoffer Creutz arbetar som projektledare med fokus på pedagogisk utveckling, med särskild inriktning på EU och internationella relationer på Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning. Rasmus är i grunden statsvetare med EU-inriktning och Kristoffer har mångårig samhällslärar- och skolutvecklingsbakgrund.

  • Målgrupp: Grundskole- och gymnasielärare

  • Datum: 20/11

  • Tid: kl. 13.00-17.00

  • Plats: Anders Perssons gata 8 – GR Utbildning

  • Pris: 620:-

  • Anmäl dig senast: 13/11

  • Kontaktperson: rasmus.jonsson@grkom.se

Anmälan görs via anmälningssidan och är bindande efter sista anmälningsdag.
Plats kan överlåtas.

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se