loading   Laddar sida...

 

Jag vill bli skolledare!?                

TYCKER DU ATT SKOLLEDARSKAP verkar spännande och utmanande?
Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dej?

Utvecklingsprogrammet ”Jag vill bli skolledare!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare.

Programmets mål och innehåll

Deltagarna får möjlighet att tillsammans med andra utveckla sin ledarskapsförmåga samt få förståelse för skolledarskapets möjligheter och villkor i förhållande till områden som är centrala i uppdraget. Vad gör en skolledare?

Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad skolledarskap och chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en rektors- eller förskolechefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning.

Utbildningen delas in i fyra huvudområden:
• ATT LEDA PEDAGOGISK UTVECKLING
• ATT LEDA VERKSAMHET
• ATT LEDA SOM CHEF
• ATT LEDA MÄNNISKOR

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms som lämpliga att gå in i en ledarroll inom skola och förskola.

DATUM
Utbildningen genomförs vid sex tillfällen under 2018.
De datum som gäller är:

  • 31/1
  • 27/2
  • 26/4
  • 7/9
  • 15/10
  • 29/11

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Lokal 5:an
Samtliga tillfällen hålls från kl 08.30 till 16.30.

PRIS
15 500 kr exkl. moms/deltagare.

UTBILDNINGSLEDARE/KONTAKT

ANMÄLAN OCH VILLKOR
Sista dag för anmälan: 22 december 2017 via anmälningssidan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan för utbildningen lämplig person inom samma organisation.
Närmaste chef ska ha godkänt deltagande i  utbildningen.

 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se