loading   Laddar sida...

 

”Jag vill bli Chef !?”

TYCKER DU ATT CHEFSKAP/LEDARSKAP verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig?

Orienteringsprogrammet ”Jag vill bli chef!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef.

Programmets upplägg ska också ses i ljuset av kommande rekryteringsbehov av chefer i regionen – en satsning på ökad ledarkompetens är en god strategisk satsning.

Programmets mål och innehåll

Deltagarna får möjlighet att till sammans med andra utveckla sin ledarskapsförmåga samt få förståelse för chef skapets möjligheter, utmaningar och villkor i förhållande till områden som är centrala i chefsuppdraget.

Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning.

Vad innebär det att vara chef och ha ett arbetsgivarperspektiv?
För att få svar på den frågan delas utbildningen in i fyra huvud områden:
• LEDARSKAPETS GRUNDER
• ATT LEDA MÄNNISKOR
• ATT LEDA SOM CHEF
• ATT LEDA VERKSAMHET

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms som lämpliga att gå in i en chefsroll men ännu inte bestämt sig.

DATUM
Utbildningen genomförs vid sex tillfällen (heldagar):
24 januari, 21 februari, 15 mars, 11 april, 2 maj samt 23 maj 2018.

PRIS
16 000 kr/deltagare, exkl. moms.

UTBILDNINGSLEDARE/KONTAKT
Susanna Rolstad
susanna.rolstad@grkom.se, 0708–50 77 03

ANMÄLAN OCH VILLKOR
Sista dag för anmälan: 24 januari 2018 via anmälningssidan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan för utbildningen lämplig person inom samma organisation. Närmaste chef ska ha godkänt deltagande i utbildningen.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se