loading   Laddar sida...
     

      
 

 

Välkommen till College Västs avslutningskonferens
-  Tillsammans tar vi nya kliv kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen

Tid och plats: 8 februari kl 08:30 –16.00
Dagen startar med frukost och registrering. 

Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg

Målgrupp: Alla som har ett intresse för strategisk kompetensförsörjning och samverkan mellan skola och arbetsliv
Anmälan: Senast 1 februari 2018
Arrangör: College Väst & GR Skola Arbetsliv
Kontakt:
Frågor kring anmälan: wictoria.kovats@grkom.se
Frågor kring innehåll: johanna.redelius@grkom.se


Program
Lära för arbete – eller lärande arbete?
Troed Troedsson
Samverkan mellan utbildning och arbetsliv har ofta utgått ifrån att arbetsplatser och
arbetsgivare har någon form av kravspec – och att skolan och utbildningen ska möta de
behoven. Men det som händer nu är att lärandet flyttar ut i arbetslivet på ett alldeles nytt
sätt. Kanske borde vår samverkan vara mer av gemensamt utforskande av det okända –
och mindre av att vi berättar för varandra vad vi redan vet? Om detta talar Troed Troedson,
analytiker som sedan drygt tjugo år specialiserat sig på just lärande, innovation och
utveckling i både skola och i företag.


College Väst – vad blev nyttan?
Projektets syfte är att utveckla Vård- och omsorgscollege
och Teknikcollege i Göteborgsregionen samt att kartlägga
möjligheterna för liknande former inom området livsmedel
och gröna näringar. Nu presenteras lärdomar och effekter från
projektet utifrån följande områden:
• Kvalitetssäkrad samverkan
• Matchning genom samverkan
• En utbildning och arbetsmarknad för alla


Open space – erfarenhetsutbyte 
Vad vill du prata om gällande dagens innehåll? Är det någon
fråga du önskar särskilt svar på eller vill dela med dig av
erfarenheter kring? Under eftermiddagens open space är
det du som deltagare som bestämmer dagordningen.


Varmt välkomna!

 
College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se