loading   Laddar sida...
                                              

 

Eftermiddagskonferens:
Beprövade erfarenheter av entreprenörielltlärande i Göteborg Stad

Förmågan att se möjligheter, ta initiativ, ha drivkraft att omsätta idéer till
handling, lära sig lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra.
(Skolverket om entreprenöriella kompetenser)


Välkommen till en eftermiddag med fokus på forskning och beprövade erfarenheter kring entreprenöriellt lärande. Ta del av Skolverkets uppdrag och rapporter i ämnet och lyssna till Helena Sagar och Martin Lackeus som forskar på området. Därtill berättar engagerade lärare och rektorer om sina erfarenheter och lärdomar från utvecklingsinsatser i ämnet.

Om projektet Entreprenörskap i skolan
Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Sammanlagt medverkar över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. Läs mer om projektet här.

Tid: 24 maj kl 13.00 – 16.30
Plats: Västsvenska handelskammaren, Parkgatan 49 (vid Gamla Ullevi)
Målgrupp: Lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare
Anmälan: Senast 17 maj via anmälningssidan
Konferensen är kostnadsfri. Fika serveras.
Kontakt: Frågor om innehåll: johanna.redelius@grkom.se


 


 

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se