loading   Laddar sida...
                                 
Registreringen är stängd.
  • Anmälan till
    Diplomerad handledarutbildning i lärandematriser

    Börja med att fylla i det antal deltagare du vill anmäla.
    I nästa steg fyller ni i allas grunduppgifter. 
     

    Det är viktigt att du tar reda på fakturaadressen innan du anmäler dig.
    Vanligast är att fakturaadressen är ställd till en gemensam adress i kommunen/organisationen och att referens-id/mottagarkod måste finnas med.
     

    OBS!
    Din bokning är inte slutförd förrän du fyllt i alla steg och fått ett bokningsnummer.

     

  • Antal personer som ska anmälas
    Fullbokat

Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida: www.grkom.se