loading   Laddar sida...


 

 
Konferensen är fullbokad!

 


 • Välkommen att anmäla dig till konferensen 7-8 november!

  Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling
   

  Plats:
  Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden, Stockholm

   

   
   


   

 • Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och människors välbefinnande.
  Om inte filmen visas bra i din webbläsare ovan, klicka här

  Syfte med konferensen är att visa hur vi med hjälp av grön infrastruktur kan planera långsiktigt för hållbara landskap och länka samman fragmenterad natur. Vi vill inspirera och peppa med goda exempel – men också ta upp de utmaningar som finns. Att arbeta med grön infrastruktur kräver ett nytt helhetsperspektiv och nya arbetssätt. Under tre år har Naturvårdsverket arbetat med ett regeringsuppdrag för att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige. Länsstyrelserna tar fram regionala handlingsplaner som kan användas vid fysisk prövning och planering, brukande av mark- och vattenområden samt naturvårdsarbete på landskapsnivå.

  Konferensen ska bidra till samverkan mellan olika intressenter, öka kunskap och förståelse, skapa och upprätthålla nätverk samt leda till att genomföra åtgärder föreslagna i handlingsplanerna. Vår förhoppning är att konferensen ska ge energi och entusiasm i det nationella och regionala arbetet med grön infrastruktur.

  Målgrupp för konferensen är alla som jobbar med fysisk planering och gröna frågor i myndigheter och departement, kommuner, företag, intresseorganisationer, ideella organisationer, kommunpolitiker, beslutsfattare och alla som äger, brukar eller förvaltar mark.

  Konferensen arrangeras av Naturvårdsverket i samverkan med Boverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Svenska kraftnät, Sveriges Geologiska undersökning, Trafikverket och andra aktörer.

  Länk till uppdaterat program >>

  Det går att delta båda dagarna eller enbart en av dem.
  Anmälan är förlängd till 29 oktober.

  Mer information: Maria Larsson och Ingrid Johansson Horner
  Läs mer om grön infrastruktur: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Gron-infrastruktur/ •  
 •  
 • Bokningsvillkor:
  Avbokning av deltagande kan ske kostnadsfritt senast den 23 oktober. 
  Därefter är anmälan bindande, men du kan själv överlåta platsen till någon kollega. Avbokning och eventuell namnändring skall meddelas till naturvardsverket@meetagain.se

  Betalning:
  Kostnader för deltagande faktureras av Meetagain Konferens AB. 
  Du som registrerar ansvarar för att rätt adress läggs in, behöver en faktura omadresseras utgår en avgift på 150 kr.

  Frågor om konferensen besvaras av:
  Maria Larsson, Naturvårdsverket, 010-6981619, maria.larsson@naturvardsverket.se
  Ingrid Johansson Horner, Naturvårdsverket, 010-6981406, ingrid.johansson-horner@naturvardsverket.se