loading   Laddar sida...

Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach

Du kanske är familjär med Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska risker, men hur hänger de ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet?
 
Välkommen till Arbetsmiljöverkets seminarium där vi försöker reda ut dessa och andra frågor!
 
Efter seminariet kommer du att ha provat på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario samt känna till dina rättigheter till information från leverantören. Du kommer också att få ta del av ett praktiskt exempel från ett företag om hur användning av säkerhetsdatablad med exponeringsscenarion kan gå till.

Seminariet är kostnadsfritt, anmälan görs längre ned på denna sida. Anmäl dig senast 2 veckor innan respektive tillfälle.
 
Seminarierna är en aktivitet inom ramen för den europeiska arbetsmiljökampanjen 2018-19 arrangerad av det svenska nätverket* till EU-OSHA.

Lästips inför konferensen
Kemikalieinspektionens faktablad om Säkerhetsdatablad
REACH/CLP-tips för kemikalieanvändare

Kontakt
Vill du veta mer? Kontakta karin.staaf@av.se eller mats.ryderheim@av.se.

MÅLGRUPP

Seminariet riktar sig till arbetsmiljö-ingenjörer, arbetsmiljösamordnare, kemikalieansvariga, Reach-ansvariga, arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud, på företag med en något större användning av kemikalier. Vi riktar oss också till FHV och konsulter som hjälper företag med frågorna.

NÄR?

Göteborg - 8 november 2018
Stockholm - 13 november
Umeå - 15 november
Hässleholm - 29 november

Seminariet pågår 12:30 - 16:00.

VAR?

Göteborg
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
www.scandichotels.se/crown

Stockholm
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23
www.scandichotels.se/anglais

Umeå
Scandic Umeå Syd, Yrkesvägen 8
www.scandichotels.com/umea

Hässleholm
Statt Hässleholm, Frykholmsgatan 13 statt.se/konferens

Program

12:00
Kaffe och registrering
12:30
Hur Reach och arbetsmiljölagstiftningen hänger ihop
Reach bidrag till arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar
Riskbedömning i praktiken
Frågestund
Praktisk övning
Ett företagsexempel
Avslut 16:00
Utvärdering och avslutning