Velkommen til registrering for NTFs landsmøte 2018


Vennligst velg deltakerkategori under:

Tannlege

Tannlege, medlem NTF                                                         kr 5 000,-
Ordinær medlem som betaler halv kontingent           kr 2 750,-
Pensjonistmedlem                                                                  kr 2 250,-
Ulønnet videreutdanningskandidat                                 kr 2 250,-
Årskandidat, medlem NTF                                                   kr 0,-
Ikke yrkesaktiv medlem                                                        kr 2 250,-

Tannlege, ikke-medlem/Årskandidat, ikke medlem   kr 9 500,-
 

Student

Tannlegestudent, medlem NTF                                    kr 0,-

Student, ikke-medlem                                                     kr 250,-

Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretær                                                                 kr 3 250,-

Tannpleier

Tannpleier                                                                             kr 5 000,-

Tanntekniker/Andre yrkesgrupper

Tanntekniker                                                                            kr 5 000,-
Andre yrkesgrupper                                                               kr 9 500,-