Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats? 

Med tanke på hur stor del av vårt liv vi tillbringar på jobbet borde vi satsa på att få ett så bra arbetsliv som möjligt.

De flesta är överens om att det är oerhört betydelsefullt för en god livskvalitet att kunna gå till en välfungerande arbetsplats, göra nytta och ingå i en gemenskap.

Det är inte bara chefens ansvar – alla måste hjälpas åt!

Anmäl dig och din arbetsgrupp till föreläsningen, genom att klicka på någon av orterna!

Tack för en strålande föreläsning, Clas! Du var i särklass den mest uppskattade av alla våra föreläsare. Utvärderingarna gav dig 4,8 i snitt.
5 var högsta, men någon hade t.o.m. skrivit 6-or på dig!”
- Sanna Ehdin, Arrangör Bjäre Hälsodagar i Båstad

Clas Malmström

Dr. Clas Malmström, läkare och psykiater, beteendeterapeut och forskare som har mångårig erfarenhet av att arbeta med prestationshöjande program på arbetsplatser och inom idrotten. Han har uppmärksammats för sina föreläsningar som är både inspirerande och lärorika.

Åhörarna åthutas inte av förmanande pekfingrar utan får uppmuntran, inspiration och konkreta exempel på vad man kan göra mer av för att må bättre och få till ett vardagsliv som fungerar bättre