Tre frågor till dagens moderatorer


Nina Macpherson
Styrelseledamot, Scania & tidigare SVP & Chief Legal Officer, Ericsson
 
Vilka är chefsjuristens största utmaningar? 
Chefsjuristens största utmaning just nu är att hantera en allt bredare roll. I positionen förväntas man kunna hantera inte bara bolagsstyrning och styrelsefrågor av olika slag utan förväntas också att, t ex, ta en aktiv roll i bolagets strategiska arbete, utveckla medarbetare (ev i många länder runt om i världen), hitta sätt att leverera mer trots budgetpress, hantera compliance i bred mening och förstå massmedia. Man måste också förstå den tekniska utvecklingen generellt och kunna införa tekniska lösningar i det dagliga arbetet.

Hur tror du att chefsjuristen kommer jobba med systemstöd i framtiden? 
Jag tror att juristorganisationer generellt måste ta till sig och vara med och utveckla systemstöd som uppfyller deras olika behov. Utbudet av produkter utvecklade för att passa juristorganisationer har varit skralt men nu kommer det ett antal lösningar värda att titta närmare på.

Vad har du för förväntningar på Di General Counsel?
Mina förväntningar på DI General Counsel är att det ska bli en givande mötesplats för svenska chefsjurister, både nu i december och framöver.
Mauro Zamboni
Professor, Stockholm Center for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Vilka är chefsjuristens största utmaningar? 
Chefsjuristens största utmaning är att se till att bolaget inte bara "agerar lagligt", men också "agerar rätt". De måste se till att bolaget följer landets lagar och även vissa etiska standarder, detta för att bolagen inte endast opererar i en juridisk miljö, men också inom en bredare värld där ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan spela en roll för bolagets framtid. Med andra ord, chefsjuristerna (kanske) måste börja tänka på sig själva som både jurister men också "ethical advisors".

Hur tror du att chefsjuristen kommer jobba med systemstöd i framtiden? 
Antalet produkter på marknaden har varit ganska få och inte rätt utformade för ändamålet. Det behövs ett starkare incitament att skapa produkter specifikt designade för chefsjuristens behov. För att göra det, måste professionella chefsjuristers organisationer ha en mer aktiv roll där de presenterar vilka behov som finns i systemstöd och finansiera det antingen direkt eller indirekt, t.ex. genom finansiering av forskning av specifika projekt i rättsinformatik kopplat till datavetenskap.

Vad har du för förväntningar på Di General Counsel?
Mina förväntningar på DI General Counsel är att det ska bli ett forum som, genom dialog och diskussion, visar gemensamma problem, önskemål och riktningar för att bemöta chefsjuristerna uppmaningar i nutidens samhälle. Ett forum där chefsjuristerna kan träffas för att erbjuda och få den viktigaste varan i moderna tiden, dvs. information och erfarenhetsutbyte.