Välkommen till registreringen för

Heltidsresan i praktiken


Välj ort och datum för det tillfälle du vill anmäla dig till

20 februari Göteborg- Fullbokad
27 februari Örebro
7 mars Stockholm
3 april Göteborg - Fullbokad
15 maj Gävle
5 september Jönköping
18 september Malmö
10 oktober Stockholm
24 oktober Umeå

Då konferensen bygger på samverkan och aktivt arbete bör minst två personer från
varje arbetsgivare, en representant för arbetsgivaren och en för arbetstagarna, delta på
samma konferens.