Tillitsbaserat ledarskap
 

Förändringstakten i samhället går fortare och fortare. Det sätt som vi har styrt företag och organisationer på tidigare är inte verkningsfullt idag.

En helt avgörande förmåga hos dagens och morgondagens ledare är att ta tillvara på den kompetens, engagemang och erfarenhet som kollegor, chefer, medarbetare, kunder och partners har.
 
Anmäl dig till kursen, genom att klicka på det kurstillfälle du vill gå !
No seminars in group, check the ID.

Harald Klefbom

Harald Klefbom har verkat 26 år som organisationskonsult och har under dessa år fått inblick i 100-tals företag, organisationer och arbetsplatser inom olika branscher.

Han verkar som konsult inom verksamhetsutveckling, ledarutveckling samt grupp-och medarbetarutveckling. Han har genomfört konsultuppdrag åt kommuner, landsting, myndigheter, ideella organisationer och privata företag. De vanligaste uppdragen har varit ledarutvecklingsprogram, ledningsgruppsutveckling, grupphandledning, coaching, organisationsutveckling, ledarträning och olika typer av grupputveckling/teamutveckling. Harald arbetar processinriktat med fokus på ledarskap och organisationsutveckling utifrån ett systemiskt perspektiv