Välkommen med din anmälan till lärprojektet 

Regionalt kompetensbehov

Reglab bjuder nu in till lärprojektet Regional kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet fokuserar på utveckling av prognoser, analyser och en ökad användning av analysunderlagen. Ambitionen är att utveckla ett gemensamt baspaket med relevanta data, förstärka dialogkompetensen och samverkan på de regionala arenorna för strategisk kompetensförsörjning.

Vem. Målgrupp är regionala strateger, analytiker och kommunikatörer med ansvar för strategisk kompetensförsörjning, liksom berörda personer inom myndigheter och andra organisationer. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-4 personer i projektet. En person från respektive organisation ombeds vara huvudansvarig.


Regionalt kompetensbehov träffas vid sex tillfällen, med start i juni 2020 och avslut i september 2021. 

Anmälan till Workshop 1.
Regional kompetensförsörjning - i dag och imorgon