Program

8.30

Registrering & fika

9.00

Välkomsthälsning
Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

9.10

How is the British Library working nationally with open access? 
Rachael Kotarski, Head of Research Services, British Library

9.55

Plan S: towards full and immediate Open Access
Johan Rooryck, Open Access Champion, cOAlition S

10.40

Bensträckare med förfriskningar

11.00

Formas arbete med öppen vetenskap
Lissa Nordin, analytiker, Formas & Victor Hylén, jurist, Formas

11.30

Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna licenser i ljuset av EU:s DSM-direktiv
Jonas Holm, jurist, MarLaw

12.00

Bensträckare och byte av lokal

12.15

Parallella sessioner

Föreläsningar - Stora salen

Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet, vice ordförande Bibsamkonsortiets styrgrupp

Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter
Sofie Wennström, projektledare, Kungliga biblioteket/Stockholms universitet

Workshop - Berzelii park 

Lärosätens nya OA/OS-policys
Jessica Lindholm, bibliotekarie, Chalmers tekniska högskola & Camilla Hertil Lindelöw, handläggare öppen tillgång, Kungliga biblioteket

Workshop - Kungsträdgården

Från ax till limpa: Nationell tjänst för tidskriftslista med publiceringsavgifter
Daniel Albertsson, bibliotekarie, Sveriges lantbruksuniversitet/Kungliga biblioteket

13.00

Lunch

14.00

Parallella sessioner

Föreläsningar - Stora salen

Society Publishers Accelerating Open Access and Plan S
Lorraine Estelle, Project Director, Information Power

Kriterium
Mer information inom kort

Workshop - Berzelii park

Lärosätens nya OA/OS-policys
Jessica Lindholm, bibliotekarie, Chalmers tekniska högskola & Camilla Hertil Lindelöw, handläggare öppen tillgång, Kungliga biblioteket

Workshop - Kungsträdgården

Från ax till limpa: Nationell tjänst för tidskriftslista med publiceringsavgifter
Daniel Albertsson, bibliotekarie, Sveriges lantbruksuniversitet/Kungliga biblioteket

14.45

Fika

15.10

UNESCO
Mer information inom kort

15.40

Avslutningstal
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet, ordförande, Bibsamkonsortiets styrgrupp

16.00

Konferensens slut