NTFs landsmøte og Nordental 2020

Vi er som alle kjenner til inne i en spesiell tid som påvirker oss alle. NTFs landsmøte er den største og viktigste arena for NTFs medlemmer og dentalbransjen, både i gode tider og i mer utfordrende tider. NTF og NPG arbeider derfor tett med Norges Varemesse, helsemyndigheter, kommuneoverlegen i Lillestrøm og politiet for å utarbeide ulike modeller for å gjennomføre et godt, trygt og forsvarlig landsmøte også i 2020.

Akkurat nå åpnes samfunnet mer opp igjen, og det kommer positive signaler og retningslinjer for gjennomføring av konferanser, messer og tilsvarende samlinger. Vi håper denne utviklingen fortsetter, men planlegger samtidig for en gjennomføring selv om verden ser annerledes ut og kanskje har blitt mer lukket igjen når vi kommer til oktober.

bild
Vi ser også på ulike muligheter for landsmøtet – som er vårt største og viktigste arrangement. Selvsagt håper vi å kunne avholde årets landsmøte, og vi må derfor planlegge for ulike scenarier både for fagprogrammet og utstillingen
- Camilla Hansen Steinum, president Den norske tannlegeforening

Årets arrangement kommer til å bli videreutviklet fra den tradisjonelle landsmøtemodellen, med en større del av digital integrasjon i kombinasjon med en fysisk arena. En slik hybridløsning åpner også flere muligheter for utstillere, noe vi kommer med mer informasjon om før sommeren.

Vi ber om forståelse for at vi er i en prosess for å utvikle løsninger som vil sikre et kvalitativt godt arrangement i 2020, og at vi derfor ikke har alle detaljer klare på dette tidspunktet. I denne prosessen arbeider vi nå helt konkret med:
Retningslinjer sammen med helsemyndigheter: Tydelig og trygt. Definisjon for retningslinjer knyttet til sikkerhet, helse, smittevern, logistikk, etc.
Kvalitet og konsept: Format gitt ulike scenario, med vekt på kvalitet i gjennomføring av faglig program, utstilling, sosialt. Utforming av Landsmøtet i hybridversjon med skaleringsmuligheter.

Landsmøtet

Etter virusutbruddet er behovet stort for faglig oppdatering, informasjon om nye produkter og løsninger, og utveksle erfaringer med kollegaer fra bransjen.

Vi utvikler nå spennende og nyskapende planer for et sikkert og kvalitativt godt fysisk arrangement, samtidig som vi lanserer en digital plattform for de som vi ikke får plass til på Lillestrøm. Det underbygger NTFs satsing på digitale kurs, for å opprettholde gode kurstilbud i tiden fremover.

Nordental

Vi legger til rette for at det også i år skal skapes en arena hvor leverandører til bransjen kan treffe kunder og samarbeidspartnere for å vise produkter, tjenester, pleie relasjoner og drive opplæring. Dette vil vi blant annet løse ved å innføre bredere gangsoner, større avstand mellom standene, hygienetiltak og adgangskontroll.

Det vil i god tid før Nordental komme detaljerte retningslinjer og tiltak for hvordan utstillere kan delta på en trygg og forsvarlig måte, både for standpersonell og besøkende. Dette gjelder bl.a. hygienetiltak og antall personer på stand.

Hybrid arrangement

Årets landsmøte planlegges gjennomført som en hybrid med både en fysisk og en digital møteplass. Salene får nytt studiodesign og vil fungere godt både for dem som er fysisk tilstede og for digitale deltakere. Antall fysiske deltakere reguleres iht. gjeldende krav fra helse-myndigheter.

På den digitale plattformen legges det opp til en egen utstillerdel. Her vil utstillere få muligheten til å legge ut digitalt innhold/presentasjoner, holde egne workshops og føre dialog og videomøter med kunder/besøkende. Denne digitale dimensjonen åpner dermed flere muligheter for utstillerne.

Mer informasjon om hybridløsningen kommer før sommeren.
 

bildSikkerhet og smittehindring

Helsemyndigheter og arrangementsbransjen utarbeider nå en helseveileder som i detalj tar for seg regler og tiltak for helse og smittevern på større arrangement. På landsmøtet vil det bli iverksatt flere tiltak, som for eksempel:

 - Økte hygienetiltak
 - Økt renhold (fellesområder, foredragssaler, toaletter, etc)
 - Desinfiseringsstasjoner
 - Flere innganger
 - Kun forhåndssalg av billetter

Vi følger de retningslinjer myndighetene til enhver tid pålegger oss i kampen mot smitte, og hensynet til helse og sikkerhet for deltakere, utstillere og ansatte vil alltid være høyeste prioritet.

Vi ser frem til å komme med flere detaljer om planene for årets Nordental og NTFs landsmøte når vi nærmer oss sommeren. I mellomtiden ønsker vi å snakke med så mange som mulig av utstillerne for å få innspill og synspunkter i arbeidet med å tilpasse og fornye Nordental. Ta gjerne kontakt med Katrin Andersen på katrin@npg.no eller telefon 934 45 272 for å dele ideer og forslag.

Informasjon pr. 20. mai 2020