Boverket

PBL kompetensdagar

Datum:
29-30 november 2018

Antal: 300 – 350 deltagare


 

Presentationer

Nedan hittar du ett urval av dom presentationer som visades under dagen

Malin Wik

Tomas Vesterlin

Blomberg Gunnarsson

Välkommen till Boverkets PBL kompetensdagar 29-30 november på Clarion Hotel & Congress Malmö Live!

Det här är två dagar som vänder sig till dig som arbetar med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagen. Här vill vi sprida kunskap om Boverkets webbutbildningar inom plan- och bygglagen. Vi vill föra en dialog som fångar upp utbildningsbehov och identifierar ämnen och frågeställningar som behöver fördjupas i den utbildning som genomförs.
Här kan du nätverka med aktörer och kollegor som på olika sätt arbetar med och kommer i kontakt med plan- och bygglagen, samt lyssna på intressanta inspiratörer.

Ur programmet:

  • Metoder och begrepp vid lagtolkning
  • Rättspraxis plan- och bygglagen
  • Kunskapsdialoger - i år har vi över 20 förinspelade poddar att välja på!
  • PBL-frågor i infrastrukturprojekt
  • PBL i förändring – allmänna och enskilda intressen i detaljplaneläggning och lovgivning
  • Kvarteret Sorgenfri i Malmö
  • Rum och ansvar – sju frågor om stadsbyggnadskonst
  • Riksarkitekten och Rådet för hållbara städer finns på plats


Dessutom: Den 30 november arrangerar Skånskt bostadsnätverk för femte året i rad Skånskt bostadsforum. Denna gång i samverkan med Boverkets PBL kompetensdagar på Clarion Hotel & Congress Malmö Live.

 

Konferensavgift:  950 kr inkl moms
Nätverksmiddag: 350 kr inkl moms

Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Adress: Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö

Avbokning
Antalet platser på konferensen är begränsade. Om du får förhinder är det därför viktigt att du meddelar detta  till  boverket@reachem.se , så att andra kan beredas plats.

Avbokningskostnad:
500kr - tom. 1 november
Efter 1 november:  görs ingen återbetalning.
Du kan därför också välja att överlåta registrerad plats för hela konferensen till en annan kollega, men det går inte att dela upp en registrerad plats på två. Meddela arrangörerna vem som kommer i ditt ställe.