Logo
Utbildningar och mötesplatser Startdatum
Utbildning för elevassistenter/resurspedagoger 2018-03-06 Information Anmälan
En läroplan för ett digitaliserat samhälle 2018-03-07 Information Anmälan
DET DU BEHÖVER VETA om Autism, ADHD och ADD 2018-03-08 Information Anmälan
INSTÄLLD! Tala är silver - visualisera är guld 2018-03-13 Information Anmälan
INSTÄLLD! Att undervisa nyanlända i engelska 2018-03-15 Information Anmälan
Leken och den nya läroplanen 2018-03-19 Information Anmälan
VR i undervisningen 2018-03-19 Information Anmälan
Kunskapsmatriser, planeringar och bedömningsmatriser 2018-03-20 Information Anmälan
Excel grundkurs 2018-03-21 Information Anmälan
Dialogkonferens 2018- Tema Digitalisering 2018-03-22 Information Anmälan
Seminarier – Skolutveckling genom EU-samverkan (Göteborg) 2018-04-09 Information Fullbokat
Varför är skolarbetet svårt? Språkstörning, dyslexi eller svårigheter att få saker gjorda? 2018-04-11 Information Anmälan
Seminarier – Skolutveckling genom EU-samverkan (Linköping) 2018-04-11 Information Anmälan
Det händer på rasten 2018-04-12 Information Anmälan
Det svåra samtalet 2018-04-16 Information Anmälan
De Dolda Utmaningarna bakom Spelbaserat Lärande 2018-04-16 Information Anmälan
Pedagogisk användning av appar för elever med inlärningssvårigheter - Inspirationsföreläsning. 2018-04-17 Information Anmälan
Seminarier – Skolutveckling genom EU-samverkan (Umeå) 2018-04-17 Information Anmälan
Lärande om lärande – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap? 2018-04-23 Information Anmälan
Barn gör rätt om de kan - fördjupning 2018-04-25 Information Anmälan
Psykologisk fallkonsultation som psykologisk metod i förskola/skola 2018-04-26 Information Anmälan
Framtiden är redan här - Digitaliseringens effekter när lärande är målet 2018-05-08 Information Anmälan
(KUNGÄLV) Framtiden är redan här - Digitaliseringens effekter när lärande är målet 2018-05-08 Information Anmälan
Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen 2018-05-15 Information Anmälan
Skolplikten - med särskilt fokus på förskoleklassen 2018-05-15 Information Anmälan
Undervisning i förskolan - vad är det? 2018-05-21 Information Anmälan
Ny som chef 2018 HT - 2019 VT 2018-08-27 Information Anmälan