Logo
Konferens/Utbildning Startdatum
Extra anpassningar och digitala verktyg – varför, vad och hur? 2017-05-09 Information Fullbokat
Vektor – Träna matte och minne med motiverande spelkänsla 2017-05-11 Information Anmälan
Framtidens samhällsbyggares årliga nätverksdag! 2017-05-12 Information Anmälan
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 2017-05-15 Information Anmälan
Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen 2017-05-15 Information Anmälan
Barn gör rätt om de kan 2017-05-16 Information Anmälan
Handledarutbildning, heldagskurs för Göteborgs stad 2017-05-18 2017-05-18 Information Anmälan
Lärandematriser; så får du elever att förstå målen 2017-05-22 Information Anmälan
Handledarutbildning, heldagskurs för Göteborgs stad 2017-05-24 2017-05-24 Information Anmälan
Frukostföreläsning ”Arvet efter Euroskills” 2017-06-08 Information Anmälan
Handledarutbildning, heldagskurs för Göteborgs stad 2017-06-09 2017-06-09 Information Anmälan
Förskolan och juridiken 2017-06-13 Information Anmälan
Teknikcamp 2017 2017-06-16 Information Anmälan
Från läsinterventioner till läslyft 2017-08-15 Information Anmälan
Kulturmöten i skolans värld 2017-08-15 Information Anmälan
Barn med utmanande beteende -Tidiga insatser i förskola och skola 2017-08-16 Information Anmälan
Att lära i en digital tid  - 
Skriva sig till lärande (STL) 2017-08-16 Information Anmälan
Ny som Chef 2017 2017-08-30 Information Anmälan
Psykologutredning av nyanlända elever med fokus på att bedöma intellektuell funktionsnedsättning 2017-08-30 Information Anmälan
Jag vill bli skolledare 4.0 2017-08-31 Information Anmälan
Transformerat lärarskap - 
ett förändrat förhållningssätt i förskolan 2017-09-26 Information Anmälan
Pedagogiska bedömningar och åtgärder över tid - exemplet LegiLexi 2017-10-02 Information Anmälan
Digitala arbetssätt i klassrummet 2017-10-04 Information Anmälan
KONFERENS FÖR SPECIALLÄRARE/SPECIALPEDAGOGER 2017-10-12 Information Anmälan
Utanför ramarna 2017-10-17 Information Anmälan
Räknesvårigheter och dyskalkyli – 
aktuell forskning och praktisk arbetsmetodik 2017-10-18 Information Anmälan
Bra måltider i förskolan 2017-10-19 Information Anmälan
Att undervisa nyanlända elever i engelska 2017-10-23 Information Anmälan
Fritidshemmets nya uppdrag 2017-11-14 Information Anmälan