Logo
Konferens/Utbildning Startdatum
Att undervisa nyanlända elever i engelska 2017-10-23 Information Anmälan
Inspirationsdagar 2017 2017-10-30 Information Anmälan
Excel/Alvis 171106 2017-11-06 Information Anmälan
Excel/Alvis 171107 2017-11-07 Information Anmälan
Fritidshemmets nya uppdrag 2017-11-14 Information Anmälan
Undervisningen i förskolan – så kan vi stödja barns utveckling av förmågor 2017-11-15 Information Anmälan
Elevens digitala kompetens - gymnasiet 2017-11-16 Information Anmälan
Att undervisa om EU 2017-11-20 Information Anmälan
Flerspråkiga barn med språkstörning 2017-11-22 Information Anmälan
Pedagogisk dokumentation som systematiskt kvalitetsarbete 2017-11-28 Information Anmälan
Unga med ADHD/AST och internet - möjligheter och utmaningar 2017-11-28 Information Anmälan
Pedagogiska bedömningar och åtgärder över tid - exemplet LegiLexi 2017-11-30 Information Anmälan
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända elever? 2017-12-04 Information Anmälan
Matematikundervisningens blockerande misstag, orsaker och åtgärder Del 2 2017-12-06 Information Anmälan
Särskolan - fokus på utredning, mottagande och skolplacering 2017-12-11 Information Anmälan
Sekretess och samverkan mellan elevhälsan och övriga skolan 2017-12-11 Information Anmälan
Ny som Chef 2018 2018-01-15 Information Anmälan
Fördjupning i lågaffektivt bemötande: 
Verktyg för utvärdering och förebyggande av beteendeproblem 2018-01-19 Information Anmälan
Familjedaghemskonferens OBS! Flyttad till 18-01-19 2018-01-19 Information Anmälan