Logo
Konferens/Utbildning Startdatum
Att undervisa hjärnan - 
hur gör man? 2017-03-28 Information Anmälan
Särbegåvning och neuropsykiatri – hur hänger det ihop? 2017-04-04 Information Anmälan
Jag vill bli chef!? 2017 2017-04-25 Information Anmälan
Perspektiv på pedagogiskt arbete med förskolans miljöer 2017-04-25 Information Anmälan
Matematik i många små steg 2017-04-26 Information Anmälan
Extra anpassningar och digitala verktyg – varför, vad och hur? 2017-05-09 Information Anmälan
Vektor – Träna matte och minne med motiverande spelkänsla 2017-05-11 Information Anmälan
Framtidens samhällsbyggares årliga nätverksdag! 2017-05-12 Information Anmälan
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 2017-05-15 Information Anmälan
Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen 2017-05-15 Information Anmälan
Barn gör rätt om de kan 2017-05-16 Information Anmälan
Lärandematriser; så får du elever att förstå målen 2017-05-22 Information Fullbokat
Förskolan och juridiken 2017-06-13 Information Anmälan
Teknikcamp 2017 2017-06-16 Information Anmälan
Ny som Chef 2017 2017-08-30 Information Anmälan
Jag vill bli skolledare 4.0 2017-08-31 Information Anmälan
Utanför ramarna 2017-10-17 Information Anmälan