Logo
Utbildningar och mötesplatser Startdatum
Ny som chef 2018 HT - 2019 VT 2018-08-27 Information Fullbokat
Uppföljning WISC-V 2018-08-29 Information Anmälan
Upptäck Singaporemodellen - hur vi ger alla elever möjlighet att nå sin fulla potential i matematik! 2018-09-11 Information Anmälan
Leda lärande i en digitaliserad värld 2018-10-03 Information Anmälan
Kooperativt lärande
 - Vägen till det samarbetande klassrummet 2018-10-04 Information Anmälan
Så blir man en skicklig ledare i klassrummet 2018-10-08 Information Anmälan
Språkutvecklande arbete i förskoleklass / Bornholmsmodellen 2018-10-17 Information Anmälan
Utbildning för skoladministratörer
 - Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 2018-10-17 Information Anmälan
Undervisning i förskolan - vad är det? 2018-10-25 Information Anmälan
Att leda barn och ungdomar med svaga funktioner för impulskontroll 2018-10-29 Information Anmälan
Varför är skolarbetet svårt? Språkstörning, dyslexi eller svårigheter att få saker gjorda? 2018-10-29 Information Anmälan
Det svåra samtalet 2018-10-29 Information Anmälan
Läslust och språkutveckling i en digital tid 2018-10-29 Information Anmälan
Dyskalkyli – aktuell forskning och praktisk arbetsmetodik 2018-10-29 Information Anmälan
Traumatisering i förskola och skola – orsaker, påverkan och stöd 2018-10-29 Information Anmälan
Autism i skolan: vad är det och hur gör vi? 2018-11-12 Information Anmälan
Fortsättningskurs för elevassistenter/stödpersoner/resurspedagoger 2018-11-14 Information Anmälan
Familjedaghemskonferens 16 november 2018-11-16 Information Anmälan
Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen 2018-11-21 Information Anmälan
Psykotraumatologi för skolpsykologer – orsaker, uttryck, stöd och behandling 2018-11-22 Information Anmälan
Skolplikten - med särskilt fokus på förskoleklassen 2018-11-27 Information Anmälan
Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen 2018-11-27 Information Anmälan
Barn med utmanande beteende -Tidiga insatser i förskola och skola 2018-12-03 Information Anmälan
Jag vill bli skolledare!? 5.0 2019-01-24 Information Anmälan