Logo
Konferens/Utbildning Startdatum
Ny som Chef 2017 2017-08-30 Information Fullbokat
Psykologutredning av nyanlända elever med fokus på att bedöma intellektuell funktionsnedsättning 2017-08-30 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Nytänkande lärmiljöer i förskolan 2017-09-07 Information Anmälan
F-3, Ipad som ett verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 2017-09-12 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Digitalt berättande i förskolan 2017-09-14 Information Anmälan
Språkutvecklande arbete i förskoleklass / Bornholmsmodellen 2017-09-18 Information Anmälan
Utbildningspaketet skola-arbetsliv, dag 2 2017-09-25 Information Anmälan
Att leda digital utveckling 2017-09-25 Information Anmälan
Transformerat lärarskap - 
ett förändrat förhållningssätt i förskolan 2017-09-26 Information Anmälan
En tillgänglig skola - men hur? 2017-09-26 Information Anmälan
Excel grundkurs 2017-09-26 Information Anmälan
Pedagogiska bedömningar och åtgärder över tid - exemplet LegiLexi 2017-10-02 Information Anmälan
Jag vill bli skolledare 4.0 2017-10-03 Information Anmälan
Digitala arbetssätt i klassrummet 2017-10-04 Information Anmälan
Förskola i förändring - En dag om vår process för att minska antalet barn i grupperna 2017-10-04 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Digitalisering och skapande verksamhet i förskolan 2017-10-05 Information Anmälan
Diplomerad handledarutbildning i lärandematriser 2017-10-11 Information Anmälan
KONFERENS FÖR SPECIALLÄRARE/SPECIALPEDAGOGER 2017-10-12 Information Anmälan
Utanför ramarna 2017-10-17 Information Anmälan
Räknesvårigheter och dyskalkyli – 
aktuell forskning och praktiska metoder 2017-10-18 Information Anmälan
Bra måltider i förskolan 2017-10-19 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Skapa en levande verksamhetsberättelse i förskolan 2017-10-19 Information Anmälan
Att undervisa nyanlända elever i engelska 2017-10-23 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Hur arbetar vi med film, media och pedagogisk dokumentation i förskolan 2017-10-26 Information Anmälan
Inspirationsdagar 2017 2017-10-30 Information Anmälan
F-3, Ipad som ett verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 2017-11-07 Information Anmälan
Fritidshemmets nya uppdrag 2017-11-14 Information Anmälan
F-3, Elevledda utvecklingssamtal med digitala verktyg som stöd. 2017-11-14 Information Anmälan
Undervisningen i förskolan – så kan vi stödja barns utveckling av förmågor 2017-11-15 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Digital och analog programmering i förskolan 2017-11-16 Information Anmälan
Fördjupning i lågaffektivt bemötande: 
Verktyg för utvärdering och förebyggande av beteendeproblem 2017-11-17 Information Anmälan
Familjedaghemskonferens 2017-11-17 Information Anmälan
Flerspråkiga barn med språkstörning 2017-11-22 Information Anmälan
Pedagogisk dokumentation som systematiskt kvalitetsarbete 2017-11-28 Information Anmälan
Unga med ADHD/AST och internet - möjligheter och utmaningar 2017-11-28 Information Anmälan
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända elever? 2017-12-04 Information Anmälan
Matematikundervisningens blockerande misstag, orsaker och åtgärder Del 2 2017-12-06 Information Anmälan
FÖRSKOLAN, Medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan 2017-12-07 Information Anmälan
F-3, Elevledda utvecklingssamtal med digitala verktyg som stöd 2018-01-30 Information Anmälan