Logo
Utbildningar och mötesplatser Startdatum
INSTÄLLD! Barn gör rätt om de kan - fördjupning 2018-04-25 Information Anmälan
Psykologisk fallkonsultation som psykologisk metod i förskola/skola 2018-04-26 Information Anmälan
Framtiden är redan här - Digitaliseringens effekter när lärande är målet 2018-05-08 Information Anmälan
”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen” 2018-05-14 Information Anmälan
Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen 2018-05-15 Information Anmälan
Skolplikten - med särskilt fokus på förskoleklassen 2018-05-15 Information Anmälan
Hållbart ledarskap 2018-05-18 Information Anmälan
Undervisning i förskolan - vad är det? 2018-05-21 Information Anmälan
Upptäck Singaporemodellen - hur vi ger alla elever möjlighet att nå sin fulla potential i matematik! 2018-05-28 Information Anmälan
Normkritik i studie- och yrkesvägledningen 2018-06-07 Information Anmälan
Ny som chef 2018 HT - 2019 VT 2018-08-27 Information Fullbokat
Kooperativt lärande
Vägen till det samarbetande klassrummet 2018-10-04 Information Anmälan
Så blir man en skicklig ledare i klassrummet 2018-10-08 Information Anmälan