Logo
Konferens/Utbildning Startdatum
Nyanlända elever och språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg 2017-02-28 Information Anmälan
Hur vill er skola utveckla syv och skola-arbetsliv? 2017-03-01 Information Anmälan
Matematikundervisningens blockerande misstag 2017-03-02 Information Anmälan
Nätmobbning – vad behöver skolan göra? 2017-03-06 Information Anmälan
Det händer på rasten
 2017-03-07 Information Anmälan
Barn med utmanande beteende 2017-03-08 Information Anmälan
Att undervisa nyanlända 2017-03-13 Information Anmälan
Lärarens återkomst 2017-03-15 Information Anmälan
Skolskjuts i praktiken 2017-03-16 Information Anmälan
Utbildning för elevassistenter/stödpersoner/ resurspedagoger 2017-03-21 Information Anmälan
Ord för skolan och ord för livet 2017-03-23 Information Anmälan
Dialogkonferens 2017-03-23 2017-03-23 Information Anmälan
Att undervisa hjärnan - 
hur gör man? 2017-03-28 Information Anmälan
Diagnostisering och åtgärder av läsproblem hos tonåringar och vuxna 2017-03-29 Information Anmälan
Särbegåvning och neuropsykiatri – hur hänger det ihop? 2017-04-04 Information Anmälan
Jag vill bli chef!? 2017 2017-04-25 Information Anmälan
Perspektiv på pedagogiskt arbete med förskolans miljöer 2017-04-25 Information Anmälan
Matematik i många små steg 2017-04-26 Information Anmälan
Extra anpassningar och digitala verktyg – varför, vad och hur? 2017-05-09 Information Anmälan
Vektor – Träna matte och minne med motiverande spelkänsla 2017-05-11 Information Anmälan
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 2017-05-15 Information Anmälan
Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen 2017-05-15 Information Anmälan
Barn gör rätt om de kan 2017-05-16 Information Anmälan
Lärandematriser; så får du elever att förstå målen 2017-05-22 Information Anmälan
Förskolan och juridiken 2017-06-13 Information Anmälan
Ny som Chef 2017 2017-08-30 Information Anmälan
Utanför ramarna 2017-10-17 Information Anmälan