Logo
Konferens/Utbildning Startdatum
Ny som Chef 2018 2018-01-15 Information Fullbokat
Fördjupning i lågaffektivt bemötande: 
Verktyg för utvärdering och förebyggande av beteendeproblem 2018-01-19 Information Anmälan
Familjedaghemskonferens OBS! Flyttad till 18-01-19 2018-01-19 Information Anmälan
Jag vill bli Chef !? 2018 VT 2018-01-24 Information Anmälan
Jag vill bli skolledare!? 2018 2018-01-31 Information Anmälan
Skolledare i en digitaliserad värld 2018-02-21 Information Anmälan
Utbildning för elevassistenter/resurspedagoger 2018-03-06 Information Anmälan
En läroplan för ett digitaliserat samhälle 2018-03-07 Information Anmälan
DET DU BEHÖVER VETA om Autism, ADHD och ADD 2018-03-08 Information Anmälan
Tala är silver - visualisera är guld 2018-03-13 Information Anmälan
Att undervisa nyanlända i engelska 2018-03-15 Information Anmälan
Leken och den nya läroplanen 2018-03-19 Information Anmälan
Kunskapsmatriser, planeringar och bedömningsmatriser 2018-03-20 Information Anmälan
Excel grundkurs 2018-03-21 Information Anmälan
Varför är skolarbetet svårt? Språkstörning, dyslexi eller svårigheter att få saker gjorda? 2018-04-11 Information Anmälan
Det händer på rasten 2018-04-12 Information Anmälan
Det svåra samtalet 2018-04-16 Information Anmälan
Pedagogisk användning av appar för elever med inlärningssvårigheter - Inspirationsföreläsning. 2018-04-17 Information Anmälan
Lärande om lärande – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap? 2018-04-23 Information Anmälan
Barn gör rätt om de kan - fördjupning 2018-04-25 Information Anmälan
Undervisning i förskolan - vad är det? 2018-05-21 Information Anmälan