Den nationella heldagskonferensen
om EU-medborgare i Sverige

Stockholm 10 Maj 2017

Välkommen till den nationella heldagskonferensen om

EU-medborgare i Sverige - Stockholm 10 maj

Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en heldagskonferens om EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Ta chansen att fördjupa dig i ämnet och utveckla samverkan med andra aktörer som jobbar inom området. Under dagen lanseras bland annat den webbplats som ska ge information och vägledning för myndigheter, kommuner och vårdgivare som kommer i kontakt med målgruppen.

Konferensen anordnas på Clarion Hotel Stockholm och behandlar temat från både ett nationellt och internationellt perspektiv. Konferensen riktar sig till tjänstemän inom myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård som arbetar med eller har det samordnande ansvaret för arbetet med EU-medborgare som vistas här tillfälligt. Syftet med konferensen att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg i ert uppdrag.

För vem?

Konferensen riktar sig till tjänstemän inom myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård som arbetar med eller har det samordnande ansvaret för arbetet med EU-medborgare som vistas här tillfälligt.

Var?

Clarion Hotel Stockholm
Ringvägen 98
104 60 Stockholm
Hitta dit

Besök webbplats

När?

Onsdag 10 maj, 09:30 - 16:00
Vi startar med frukost och registrering kl. 09:30. Programmet börjar kl. 10:00

Se hela programmet

Syftet med konferensen är att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg i ditt uppdrag. Konferensen ger dig även möjlighet att utveckla samverkan med andra aktörer som jobbar och verkar inom området.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms Län har fram till december 2017 uppdraget att samordna arbetet som rör EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och som saknar uppehållsrätt. Under senare år har den fria rörligheten inom EU lett till att människor söker sig till Sverige för kortare försörjning. Detta har i sin tur lett till att kommuner och myndigheter efterfrågar stöd och vägledning kopplat till en rad ansvarsområden där man idag upplever att det saknas vägledning eller där lagstiftningen anses otydlig. Länsstyrelsens uppdrag syftar till att främja samverkan och stärka samordningen mellan myndigheter, kommuner och civilsamhället samt att tillhandahålla stöd och vägledning för de samverkande aktörerna.

Medverkande

Pernilla Baralt, Statssekreterare vid Socialdepartementet
Anneli Lindahl-Kenny, Sveriges ambassadör i Rumänien
Louise Bergholm, Sveriges ambassadör i Bulgarien
Chris Heister, Landshövding i Stockholms län
Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare
Anna Ekstedt, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel
Jörgen Ljung, Swedish Civil Society Network for Romania
Anette Agenmark, Socialstyrelsen
EU-teamet, Stockholm stad
Jonas Melinder, Länsstyrelsen i Stockholm
Maria Sand, Länsstyrelsen i Stockholm
Moderator: Pelle Thörnberg, Journalist 

Inför konferensen

Ladda ner Länsstyrelsen Stockholm Mötesapp som vi kommer använda under dagen för att skapa en interaktiv konferens. Här finns även all information om konferensen tillgänglig.
Finns i AppStore eller Google Play


Klicka här för att anmäla dig

Eventuella frågor om arrangemanget besvaras av Jonas Melinder, Länsstyrelsen Stockholm, på Jonas.Melinder@lansstyrelsen.se.