Ett stort TACK till alla er som besökte läromedelsmässan 2017!
Boka in nästa års Läromedelsmässa 24–25 april 2018. Då firar vi 10 år på Eriksberg.
www.grkom.se/laromedelsmassa