Välkommen till DHRs förbundsmöte 2017

Välj din deltagarkategori för att komma till anmälan

Anmälan Ombud

Anmälan Förtroendevald/Tjänsteman

Anmälan Gäst/Medverkande/Föreläsare

Anmälan Åhörare

 

 

Vid eventuella frågor kontaktas Susanne Wettby, Administratör DHR 
Telefonnummer: 08-685 80 33, mail: susanne.wettby@dhr.se

www.dhr.se

Delaktighet  Handlingskraft  Rörelsefrihet