STYRA OCH LEDA FRAMTIDENS VÄLFÄRD  2018

Anmäl er till konferensen

Styra och leda framtidens välfärd 2018 redan nu

Tid: 9-10 januari 2018
Plats: Göteborg
Målgrupp: Politiker och ledande tjänstemän inom stat, kommun och landsting samt forskare.

Anmäl dig här!

 

STYRA OCH LEDA FRAMTIDENS VÄLFÄRD 2018

Välfärdens styrning och ledning är ett ständigt aktuellt tema i samhällsdebatten. Vad har vi fått för erfarenheter av genomförd forskning och utvecklingsarbete på kommunal och landstingsnivå under de senaste decennierna? Vad har fungerat väl och vad behöver vi ompröva? Hur klarar vi balansen mellan medborgarnas ökade och förändrade förväntningar på välfärden, politikens uppdrag att hushålla med skattemedel och skapa förutsättningar för medarbetares möjligheter att utföra ett gott arbete med möjlighet till goda arbetsvillkor. Konferensen vänder sig till politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting samt till representanter från statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och akademi. Dessutom får du möjlighet att möta, fråga och påverka ledande politiker, tjänstemän och forskare.

På konferensen diskuteras hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv i seminarier och workshops.

KONFERENSEN FYRA TEMA

·         Nya förutsättningar skapar nya organisationsformer för kommuner och landsting
·         Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
·         Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
·         Organisationen gör skillnad för kvinnors arbetsmiljö


Valmöjliga sessioner
Ni har möjlighet att boka in er på ett förstahandsval- och ett andrahandsval under båda dagarna. Detta gör ni i nästa skede vid registreringen.

Tisdagen den 9/1

Tema 1: Nya förutsättningar skapar nya behov av organisationsformer för kommuner och landsting
Session 1 :Sammanslagning, samverkan eller outsourcing.
 
Tema 2:  Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
Session 1  Arbetsmiljön som investeringsområde
 
Tema 3:  Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
Session 1  Tillitsbaserad styrning i praktiken – möjligt eller omöjligt?
 
Tema 4: Organisationen gör skillnaden för arbetsmiljön
Session 1: Jämställd organisering och arbetsmiljö i mans- och kvinnodominerade verksamheter
 
Onsdagen den 10/1

Tema 1: Nya förutsättningar skapar nya behov av organisationsformer för kommuner och landsting
Session 2: Förändringar, försämringar eller en nödvändig utveckling? Medborgare eller motborgare? Former för medborgardialog i en ny värld.

Tema 2 Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
Session 2  Att fånga upp svaga signaler
 
Tema 3: Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
Session 2:Styrsystems flexibilitet och möjlighet till effektivitet
 
Tema 4: Organisationen gör skillnaden för arbetsmiljön
Session 2: Organisatoriska förutsättningar för chefer

 

ANMÄLAN

Konferenskostnad:
Ordinarie pris 4 900:- (inkl konferensmiddag på kvällen den 9 januari)
Konferenspris för forskare: 3 600 :- (inkl konferensmiddag på kvällen den 9 januari)
Konferenspris för doktorander: 1 600 :- (inkl konferensmiddag på kvällen den 9 januari)

Denna anmälan gäller för deltagande i konferensen inkl seminarier. I konferenspriset ingår konferensmiddag, dag 1 och lunch dag 2, plus kaffe bägge dagarna.


ÅNGERRÄTT/AVBOKNINGSREGLER
Beställaren har rätt att avboka sin anmälan fram till den 1/12 2017 kl 16.00 utan kostnad. Avbokningar som sker mellan den 1/12 2017 och 15/12 2017 debiteras med 50 % av priset. Därefter debiteras fullt pris.


OM DU VILL BO PÅ HOTELL FINNS DET TRE OLIKA FÖRSLAG

Vi har bokat upp en del hotellrum på nedanstående hotell och dessa kan bokas fram till den 12/12. Priserna är för en person för en natt inklusive frukost.

Om ni vill veta mer om hotellet, klicka på hotellnamnet. Maila Sofia@demogroup.se för hotellbokning.


Scandic Rubinen

Ekonomirum ( 140 säng) 905 inklusive moms
Standardrum ( 2x 90 sängar) 1005 inklusive moms

Park Elite
Standardrum 1208 kr inklusive moms
Vasa Hotell 
Enkelrum 795 inklusive moms
Dubbelrum 910 inklusive moms

 

FRÅGOR?

Kontakta Sofia.blome@demogroup.se  eller  0762 48 01 00

Anmäl dig här!