Program


Klicka här för att ladda ned programmet i sin helhet

Dag ett den 14 december

09.00
Registrering & välkomstfika
10.00
Inledning – regeringen satsar på fler och smartare bostäder
Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren hälsar välkommen samt introducerar bostadsminister Peter Eriksson.
10.30
Tillämpning av PBL
Boverkets rättschef Yvonne Svensson reder ut begreppen utifrån Plan- och bygglagen med tillämpning som fokus.
11.00
Domar och praxis från Mark- och miljööverdomstolen
Malin Wik, hovrättsråd Mark- och miljööverdomstolen om praxis på PBL-området - bygglov, detaljplaner och tillsyn - med fokus på rättsfall från 2017
12.00
Lunch
13.00
PBL kunskapsdialoger pass #1
Spetskompetens inom PBL finns på förinspelade tysta föredrag a 15-20 minuter. Du väljer själv vilket föredrag du vill lyssna på. Sedan diskuterar du med andra deltagare som lyssnat på samma föredrag. En poddsändning publiceras efter konferensen som dokumentation av varje kunskapsdialog.
 
Facilitator: Hans Gustafsson, kommunikationsansvarig Boverkets PBL kompetens
14.30 Paus- eftermiddagsfika
15.00
PBL kunskapsdialoger pass #2
Kunskapsdialoger, forts. Spetskompetens inom PBL finns på förinspelade tysta föredrag a 15-20 minuter. Diskussion i grupp om max 12 i varje. Podcast efter konferensen som dokumentation.
17.00
Mingel
Musik och mingel
18.00
PBL-riddare och paragrafryttare
Middag med olika inslag som utvidgar ditt nätverk.
21.00
Slut

Dag två den 15 december

09.00
Att arbeta med PBL
Boverkets PBL kompetens  presenterar webbutbildningen ”Att arbeta med PBL”.
Lillemor Frenkel från Directa och Therese Byheden, Boverket tar dig med på en snabb genomgång av utbildningens olika delar som sedan diskuteras i en workshop.
Att arbeta med PBL består av fyra block, gå gärna utbildningen innan konferensen!
Du hittar webbutbildningen på www.boverket.se
 
Facilitator: Viveka Zetterberg, utbildningsansvarig Boverkets PBL kompetens
10.30
Paus - förmiddagsfika
11.00
Gör det omöjliga möjligt!
Som kombinerad magiker och inspiratör bevisar Lennart Hjelm att det omöjliga är möjligt. Även när det gäller PBL. Lennart Hjelm har gjort sig känd såväl i TV-inslag som i olika typer av seminarier då han handgripligt visar resultat av att tänka nytt, kreativt och utanför ramarna. Han diskuterar också varför beröm inte bara gör folk glada utan även är lönsamt och han ger konkreta tips på vad man kan tänka på för att få ett mer positivt klimat på arbetet och i vardagslivet.
12.00
Kompetenssatsningens prioriteringar 2018
Maria Petersson, uppdragsledare Boverkets PBL kompetens, vad händer nästa år i regeringsuppdraget?
12.15
Lunch
13.15
Rundtur av Munchenbryggeriet (föranmälan krävs)
13.45 Slut