Velkommen til NFDVs årsmøte i Stavanger! 

Til alle medlemmer av NFDV:
 
Vi inviterer alle medlemmer til NFDVs årsmøte 2018 med årsmøtekurs, faglige innlegg, generalforsamling og kollegialt samvær på
 
Sola Strand Hotel ved Stavanger torsdag 19. og fredag 20. april 2017
 
med formøter onsdag 18. april om kvelden. Se det faglige program ved å klikke på fanen over "Program/Abstrakt"
 
Opplegget for årsmøtet vil være noe annerledes enn siste års årsmøter:

  • Formøter for PSL-medlemmer, LIS-leger, styre, kurskomité og andre holdes onsdag 18. april om kvelden, påfølgende «uformell aften».
  • Selve årsmøtet starter med kurs torsdag morgen med påfølgende generalforsamling og årsmøtemiddag om kvelden.
  • Fredag er det faglige innlegg fra kl. 08:30 til 15:45.
         Møtedeltagere som skal reise hjem med fly, bes om å bruke flyavganger etter 16:30. 

 
Kurskomiteen har satt sammen et spennende årsmøtekurs om kløe med både norske og utenlandske forelesere.
Årets utenlandske gjesteforeleser er Alex Anstey, som er sjefredaktør i British Journal of Dermatology og professor ved Cardiff University.
Tittelen på hans foredrag vil være "Why clinical dermatologists should read scientific journals".
 
Sola Stand Hotel ligger kun 5 minutters drosjetur fra Stavanger Lufthavn Sola. De som ønsker å delta på formøter onsdag kveld, og medlemmer som bor i Nord-Norge, kan ta fly til Stavanger onsdag ettermiddag. Andre kan alternativt ta morgenfly torsdag morgen.
 
Av hensyn til videre planlegging er det ønskelig de som ønsker å delta på møtet, melder seg på så tidlig som mulig.
 
Vi ser frem til et vellykket årsmøte på Sola Strand Hotel i april 2018.
 
 
På vegne av NFDVs styre                              På vegne av NFDVs kurskomité
Petter Gjersvik                                                Alexander Stefou
Leder                                                              Leder