Program / Abstrakt   


Klikk på link for program: NFDV årsmøte 2018

****

Påmelding av faglige innlegg 
Påmelding av faglige innlegg, skjer ved å sende en e-post til:
innlegg.nfdv@gmail.com 
så snart som mulig og senest innen onsdag 21. februar 2018.

Oppgi følgende opplysninger:

* Innleggets tittel
* Navn på presentatør (og eventuelle andre bidragsytere)
* Arbeidssted
* E-postadresse
* Foredrag (10 min + 2 min diskusjon)?
* Kasuistikk (5 min + 2 min diskusjon)?
* Innlegg på Kvalitetsforum (5 min + 5 min diskusjon)?
* Eventuelt behov for annet utstyr enn videokanon

Vedlagt e-post sendes et sammendrag (abstrakt) i Word-format. Benytt helst Times New Roman, fontstørrelse 11.
Sammendraget skal inneholde maksimalt 200 ord (foredrag) eller 100 ord (kasuistikker).
Ta gjerne med 1-3 aktuelle referanser.

For aksepterte innlegg sendes deretter ferdig Power Point-presentasjon til:
innlegg.nfdv@gmail.com 
senest innen fredag 6. april.

Benytt navn på presentatør og ett kort stikkord til filen. Hvis foredraget blir for stort til å sendes elektronisk tar man det bare med på en USB.