Att utveckla introduktionsprogrammen

– yrkespaket, lärlingsliknande former, övergångar
 

Välkommen till Skolverkets konferensdag kring utveckling av introduktionsprogrammen. Dagen kommer att innehålla såväl information som är aktuell för programmen, som diskussioner om utveckling.
 
Från och med 2018 finns det påbyggnadsbara yrkespaket inom introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Denna konferens riktar sig främst till introduktionsprogrammen. Lärlingsliknande former inom introduktionsprogrammen är möjliga, och statsbidrag kan sökas för dessa från hösten 2018.

För vem
Vi vänder oss till huvudmän, rektorer och lärare som arbetar med introduktionsprogram.
 
På programmet:
Yrkepaket inom introduktionsprogrammen
Lärlingsliknande former
Statsbidrag
Lärande exempel och erfarenhetsutbyte
 


Malmö 
Sankt Gertruds konferens
7 september
Stängd


Göteborg
Clarion Hotel Post
6 september
Full 


Stockholm
Stockholm Waterfront
4 maj
Stängd