Kontakt


Välkommen att kontakta projektteamet vid frågor eller funderingar!

Anna Weilemar, BraMässor
Koordinator och marknadsansvarig
anna.weilemar@bramassor.se
+46(0)739 581353

Björn Delin, BraMässor
Projektansvarig
bjorn.delin@bramassor.se
+46(0)723 11 13 15

George Makdessi
Ordförande Mibo

ordf@mibo.se
+46(0)8 640 66 37