Program

09.30 - 10.00
Registrering och kaffe
10.00 - 10.05
Välkomstord
Anders Söderbäck, moderator, Stockholms universitet
10.05 - 11.00
Inledning
Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarien vid Kungliga biblioteket 
 Inledning
Thomas Neidenmark, Utbildningsdepartementet 
 Lägesrapport från Swepub
Bodil Wennerlund & Tuija Drake, Kungliga biblioteket 
11.00 - 11.05
Bensträckare
11.05 - 12.30
Fyra fall av användning av Swepub-data:
Swepub och högskolestatistiken
Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet 
Svenskt register över vetenskapliga publiceringskanaler
Jonas Gurell, Vetenskapsrådet 
Misstänkt tvivelaktig publicering vid nordiska lärosäten – matchning mot nationella publiceringsdatabaser
Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås 
Statistik över publikationer med öppen tillgång 
Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket 
12.30 - 13.15
Lunch
13.15 - 14.40
Tre exempel på kvalitetssäkring av publikationsdata vid lärosätena:
Lunds universitet
Mikael Graffner 
Göteborgs universitet
Sofia Gullstrand 
Luleå tekniska universitet
Marcus Israelsson 
14.40 - 15.00
Fika
15.00 - 15.50
The Finnish Research Information Hub and Nordic Collaboration
Hanna-Mari Puuska, Development Manager, CSC – IT Center for Science, Finland
15.50 - 16.00
Avslutningstal
Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och ordförande för Swepub utvecklingsråd